Bilimsel Kanıt


logo

 Harvard Medical School’un çalışması Sedona Yöntemi’nin bir stres azaltma tekniği olarak etkisini onaylamaktadır.

  Sedona Yöntemi’yle ilgili araştırma Harvard Üniveristesi’nden Dr.David C. McClelland ile New York State Üniversitesi’nden Dr. Richard J. Davidson tarafından yapılmıştır. Dr. Davidson, stres azaltma alanında en iyi araştırmacılardan bir olarak gösterilmektedir ve Dr. McClelland da uluslararası tanınan bir otoritedir.

Araştırmayla ilgili detaylar:

 Test, 20 şer kişiden oluşan üç grupla yapıldı. Birinci gruba Sedona Yöntemi öğretildi. İkinci gruba rahatlama tekniği(Kasları kasma ve gevşetmeyle yapılan, stres azatlamak için yaralı olarak kabul edilen bir teknik) öğretildi. Üçüncü grup, yani kontrol grubu stres azaltama tekniğiyle ilgilene kişilerden oluşturuldu ancak onlara hiçbir teknik öğretilmedi.

 Bütün deneklere, üç ayrı zamanda birkaç şiddet dolu endüstriyel kazanın bir filmi gösterildi: İlk olarak eğitimden önce, ikincisini eğitimden iki hafta sonra ve son olarak da eğitimden üç buçuk ay sonra gösterildi. Film sırasında ve hemen sonrasında çeşitli psikolojik ölçümler yapıldı.

Araştırmacıların elde ettiği sonuçlar:

Nabız:

 Rahatlama tekniğini öğrenen grubun, filmin üçüncü gösterimi sırasında kontrol grubuna göre nabızlarında %100 lük gelişme vardı. Sedona Yöntemi’ni öğrenen grup, kontrol grubuna göre %360lık gelişme gösterdi.

Kan Basıncı:

 Kan basıncının diastolik bileşeni, kan basıncı ölçümlerinin ikincisidir ve daha önemli ölçüm olarak kabul edilir. Filmin üçüncü gösterimi ve ilk gösterimi sonrasında yapılan son kan basıncı ölçümleri karşılaştırıldığında kontrol grubunda %2lik bir artış olduğu saptanmıştır. Rahatlama tekniği uygulayan grubun kan basıncında %3lük azalma saptanırken, Sedona Yöntemi’ni öğrenen grup %10luk şaşırtıcı bir azalma görülmüştür.

Kas gerginliği:

 Stres dolu filmin üçüncü gösterimi sırasında deneklerin kan basınçlarına bakıldığında, kontrol grubunun kas gerginliğinin %14 azaldığı, rahatlama tekniğini öğrenen grubunun kas gerginliğinin %28 azaldığı ve Sedona Yöntemi’ni uygulayan grubun da kas gerginliğinde %26lık bir azalma olduğu saptanmıştır.

Sonuç:

 Araştırmacıların elde ettiği sonuçlara göre: Sedona Yöntemi, sadeliği, etkinliği, şüphe uyandıracak kavramlardan yoksun oluşu ve hızla görülebilen sonuçlar sağlamasıyla olağanüstü bir tekniktir.

 

 Sedona Yöntemi, herhangi bir hastalığı tedavi etmek, tanı koymak, öneride bulunmak ya da iyileştirmek amacını gütmez. Eğer tıbbi bir görüşe gereksinim duyuyorsanız, lütfen bir tıp uzmanına danışın.

ANASAYFA

Copyright © 2020 Sedona Training Associates